J. Gustafsson Naval Architect är ett konsult-företag inom marinbranschen med sin bas i Norrköping. Verksamheten startade våren 2010 men vi har mer än ett decenniums erfarenhet i branschen. Det vi främst kan hjälpa er med är analyser och dokumentation inom:

· Stabilitet

· Fribord

· Skrovkonstruktion

Företaget har även en gedigen kompetens inom nationella och internationella regelverk.

För större projekt och områden där företaget inte har specialkompetens finns möjlighet att lösa uppgifterna genom samarbete med välrenommerade partners.

Ta gärna kontakt så diskuterar vi vilka möjligheter det finns att lösa din uppgift.